Shammaim

םמסנן חלקי

םמסנן חלקי

. מסנן חלקיקים מקדים  חצי-אוטומטי מתוצרת 'רוסקו', ארה"ב. רשת סינון קבועה מנירוסטה, 50 מיקרון, ללא צורך בהחלפה. * נדרש ניקוי יזום כל כחודשיים, ע"י סיבוב ידני של ידית בגוף המסנן, ללא צורך בהפסקת המים ופירוק המסנן. *ניתן גם לפתוח בקלות ,פעם בתקופה, את בית המסנן ולהוציא את רשת הסינון הפנימית ולנקותה עם מברשת רכה 
העלות  כוללת התקנה
*אחריות - לשנתיים
צפה בפרטים מלאים