(EMFsשדות אלקטרומגנטים נמצאים סביבנו כל הזמן, בין אם מדובר במכשירי חשמל ביתיים, טלפונים ניידים   או ממקורות טבעיים כמו השמש.
השפעתם של שדות אלו על בריאות האדם מעוררת עניין ומחקר מדעי מתמשך
 
במאמר זה נבחן את השפעתם של שדות אלקטרומגנטיים על הבריאות, את הקשר בין שדות אלו למים מובנים, ואת הדרכים האפשריות לשימוש במים, נחושת ותודעה ליצירת שדה אלקטרומגנטי מרפא
 
מחקרים מדעיים על השפעות שדות אלקטרומגנטיים
מחקרים רבים נבחנו את ההשפעות של שדות אלקטרומגנטיים על הבריאות. מחקר מקיף שפורסם ב-International Journal of Environmental Research and Public Health  מצא קשר בין חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים לבין בעיות בריאות שונות, כולל עייפות, כאבי ראש, והפרעות שינה .
מחקר נוסף שנערך על ידי ה-WHO העלה חששות לגבי חשיפה ממושכת לשדות אלו והשפעתם האפשרית על התפתחות סרטן 
 
הקשר בין שדות אלקטרומגנטיים ומים מובנים
 
מים מובנים, הידועים גם כמים חיים, הם מים שהמולקולות שלהם מסודרות בצורה מאורגנת ויציבה, הדומה למים הנמצאים בטבע. מים אלו יכולים להשפיע לטובה על הבריאות בכך שהם משפרים את ספיגת המים בגוף ומסייעים בשמירה על איזון אלקטרוליטים. מחקרים הראו כי מים מובנים יכולים להשפיע על יכולתם של שדות אלקטרומגנטיים להפעיל השפעות מזיקות על הגוף -Journal of Water Health המזיקות של חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים, כגון עייפות וחולשה
 
היכולת ליצור שדה אלקטרומגנטי בעל יכולות ריפוי הוא נושא מרתק שכולל שימוש במים מובנים, נחושת ותודעה. הנחושת, כחומר מוליך מצוין, יכולה לשמש ליצירת מעגלים ושדות מגנטיים קטנים. כאשר משלבים את המים המובנים, הנחשבים למוליך מעולה של אנרגיה, עם תודעה מכוונת לריפוי, ניתן ליצור סביבה אנרגטית המשפיעה לטובה על הבריאות
 
מחקרים ותיאוריות
 
מחקרים על השפעות המודעות והתודעה על החומר, כולל מים, פורסמו על ידי מדענים כמו ד"ר מסארו אמוטו, שהראה כיצד מחשבות ורגשות יכולים להשפיע על מבנה המים . השילוב של נחושת ומים מובנים עם כוונה מודעת יוצר פוטנציאל לשדות אלקטרומגנטיים מרפאים.
 
סיכום
ההשפעה של שדות אלקטרומגנטיים על בריאות האדם היא נושא חשוב ומרתק, עם מחקרים שמצביעים על סיכונים פוטנציאליים כמו גם על אפשרויות טיפול ושיפור הבריאות. המים המובנים מציעים דרך אפשרית להתמודד עם השפעות מזיקות של שדות אלו, והשילוב של מים, נחושת ותודעה מציע גישה חדשנית ליצירת שדות אלקטרומגנטיים מרפאים.
 
 
International Journal of Environmental Research and Public Health
World Health Organization - Electromagnetic fields and public health
Journal of Water Health
Dr. Masaru Emoto - Messages from Water
 
 
 
חזרה לבלוג