״שמע ישראל  יהוה אלוהינו יהוה אחד״

חיזוק ואיזון 12 המרידיאנים על מנת לשבט את 12 שבטי ישראל שבי כתא אחד בגוך אחד

בעזרת ל״ב נתיבות חוכנה שהן כ״ב אותיות ו10 ספירות בורא אני את הבריאות ויוצר את המציאות

 אני המאציל והנאצל

הבורא והנבראֿ ֿ

העושה והעשייה

היוצר והיצירה

 בי אלוהי ישראל הוא המשיח את הטקס עורכים בקול על מנת שהתאים ישמעו את הקול ויצרו רטט

חשמלי מדויק

 על הכוח המרפא של תדר שמע ישראל תוכל לקרוא בהרחבה

 הטקס נתקבל על ידי רמי וידרה  ז״ל מייסד שמים שהיה מרפא יחיד ומיוחד בעל יכולות תקשור גבוהות

 

חזרה לבלוג