כוחו של הצליל לרפא את גופנו הוא חלק מהידע העתיק שאנו מיישמים במו"פ שמים לפיתוח מכשיר המים מותאם אישית הראשון בעולם
חזרה לבלוג