Shammaim

פתרונות לניקוי המים מפסולת וכלור

פתרונות לניקוי המים מפסולת וכלור

 שמים מציעה מבחר פתרונות של פילטור  לכל מערכת המים בבית היושבת על השעון הראשי לפני מערכת שמים. הפילטרים מבוססי פחם פעיל מנקים פסולת וכלור אך אינם יכולים לטפל בל הבעיות לרבות פלואור אם נמצא במים 

 למיטב ידיעתנו אין בישראל במועד זה הפלה

חשוב לצעעו כי פתרונות פילטור אינם חלופיים להבניית או החייאת מים באמצעות מערכת שמים והצורך בהם תלוי במספר גורמים  משתנים מיקום הבית, מערכת הצנרת שלו והצורך הפרטני של בעלי הבית 

המתקין המקצועי של שמים מגיע מצויד עם מבחר פילטרים ומוצרים משלימים ויכול המועד ההתקנה של מכשיר שמים להתקין גם פילטרים ומסנני פחם פעיל במידת הצורך תוך כדי התאמה מירבית ופרסונלית לצורכי הלקוח וחיסכון ניכר בעלויות  

View full details